Inleiding

Stichting Hardenberg Promotie Bigband
Anerveenseweg 3
7784 DC Ane

 

Hardenberg Jazz Festival (en Stichting Hardenberg Promotie Bigband) respecteren de privacy van bezoekers van haar website en we dragen er zorg voor dat enige persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden mogelijk door ons verwerkt bij contact met de stichting.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, als u ons een e-mail stuurt, of wanneer u een donatie doet, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarbij worden ook verwerkers ingezet, waaronder in ieder geval onze betalingsprovider Mollie en de hostingpartij Antagonist.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Met die gegevens kunnen wij het gebruik van de website optimaliseren. De gegevens die op deze wijze verzameld worden, worden niet aan derden verstrekt. Daarnaast wordt IP logging en geolocatie toegepast om mogelijk misbruik van de website in een vroeg stadium te kunnen detecteren en mitigeren.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarvoor kunt u gebruikmaken van de contactgegevens aan het begin van deze privacyverklaring.

Aanpassen privacy policy

Hardenberg Jazz Festival behoudt het recht deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen hier worden gepubliceerd. Deze privacy policy is het laatst gewijzigd op 4 januari 2017.